Chính sách

Chính sách vận chuyển hàng

 Mọi sản phẩm, dịch vụ trên Công Ty Hiệp Phát đều được bán và giao đến mọi khách hàng trên toàn quốc phải không?

  • Đối với sản phẩm: Hầu hết sản phẩm bán tại Công Ty Hiệp Phát cho phép bán và giao đến mọi khách hàng trên toàn quốc thông qua cách thức vận chuyển trực tiếp hoặc các chành xe do khách hàng cung cấp địa chỉ

 

Zalo